นครชัยแอร์ ยินดีรับใช้ค่ะ!!
 

 
นครชัยแอร์ ยินดีรับใช้ค่ะ!!
 
ต้นทาง :  
ปลายทาง :  
ราคาโดยประมาณ  
กรุณากรอกรหัส ISXHZK ลงในช่อง  
 
พัสดุพิเศษ ราคาพิเศษ
1. พัสดุที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด(น้ำหนักเกิน 20 กก./ชิ้นแต่ไม่เกิน 35 กก.)
2. พัสดุที่มีขนาด ด้านใดด้านหนึ่งเกิน 60 cm ถือเป็นพัสดุ Over Size
3. เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์,เครื่องแก้ว,เครื่องใช้เซรามิค,พัสดุแตกหักง่าย
4. พัสดุอื่นๆที่ต้องการให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ

 
 
 
เราเชื่อว่าความจริงใจที่มีให้กัน ทำให้เรา อยู่เคียงข้างกันตลอดไป
และนี่คือสิ่งหนึ่ง ที่เราเพียรพยายาม ทำให้ "คุณสำคัญเสมอ"
Welcome to NCA Cargo & Logistics Service System
แค่คลิก ก็รู้แล้ว